Dla akcjonariuszy IEN S.A.

Dane rejestrowe:

IEN S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000446210 z  kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, posiadająca NIP: 5213647107, REGON: 146488267

Siedziba firmy:

ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
tel.: +48 22 20 19 084
e-mail: biuro@grupaien.pl


Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji

Obwieszczenia

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>