Nasz zespół

Jacek Bzdurski

Jacek Bzdurski

Prezes Zarządu

Stoi na czele spółki IEN SA. Odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię biznesową spółki.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Elektrownie. Ukończył także MBA na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytecie Łódzkim. Ponad 20 lat praktyki  w energetyce zawodowej w wytwarzaniu i przesyle. Odpowiedzialny za przeprowadzenie weryfikacji systemów AKPiA w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Energetyki Zawodowej dla Elektrociepłowni Polskich w sprawie ich zgodności z Y2K.

Konsultant świadczący usługi doradztwa strategicznego dla największych w Polsce Zakładów Energetycznych w zakresie doboru systemów ERP. Od 1995 roku Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w Elektrociepłowniach Warszawskich, odpowiedzialny za wydzielenie struktur IT i telekomunikacji do zewnętrznej spółki.

Od 2002 roku wiceprezes spółki Infonet obsługującej w zakresie ICT spółki Grupy  Vattenfall w Polsce.

W latach 2005-2007 Dyrektor Sprzedaży do Klientów Kluczowych w Telekomunikacji Polskiej, a następnie Dyrektor Departamentu Sprzedaży do Instytucji Publicznych.

W latach 2007-2008 jako Pełnomocnik ds. Restrukturyzacji w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowuje szczegółowy Plan Restrukturyzacji Instytutu. Od 2009 roku związany z Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne jako jej Wiceprezes odpowiedzialny za realizację programu unijnego POIG 3.1, w ramach którego powstają 24 start-upy z branży energetycznej, informatycznej oraz medycznej. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych w ramach Nadzoru Właścicielskiego Spółek Informatycznych specjalizujących się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i podpisu elektronicznego (PKI).

Od 2011 Kierownik Komitetu Inwestycyjnego projektu realizowanego przez Krajową Izbą Gospodarczą pod nazwą KIGMED w ramach którego powstaje 8 firm branży telemedycznej.

Od 2012 aktywnie zaangażowany w zarządzanie operacyjne spółek energetycznych, od 2013 Dyrektor Generalny spółki IEN SA w Grupie IEN. Od 2012 wiceprezes Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, szef Komisji Prosumenckiej, odpowiedzialnej za wspieranie i rozwój rynku prosumenckiego w energetyce.

Doświadczenie w prowadzeniu dużych (ponad 600 użytkowników) projektów wdrożeniowych systemów zarządzania firmą (SAP, IFS) dla przedsiębiorstw wielo- i jednozakładowych (GZE, Elektrociepłownie Warszawskie, Vattenfall, Coltran, Reinhold&Mala).

Prowadzenie międzynarodowych (Szwecja, Finlandia, Niemcy) projektów informatycznych w zakresie organizacji spółek typu shared services oraz projektów dotyczących infrastruktury informatycznej (WAN, systemy email, serwerownie, bazy danych korporacyjnych).

Udział i prowadzenie po stronie inwestora (Elektrociepłownie Warszawskie SA) projektów innowacyjnych w zakresie ochrony środowiska poprzez wdrażanie rozwiązania dla przemysłowego odsiarczania spalin (pierwsza instalacja przemysłowa na świecie w Elektrociepłowni Kawęczyn) pod nadzorem Agencji Atomowej w Wiedniu.

Liczne kursy w zakresie finansów i controllingu prowadzone przez Akademię Controllingu OdiTK (5-sesyjny semestr controllingu). Szkolenia z prowadzenia projektów metodologią PRINCE2 (ICL) oraz tytuł PMA w zakresie metodologii PMI (7 modułów zarządzania projektami).

Posiada również doświadczenie w wykonywaniu audytów formalno-prawnych i technicznych w obrębie instalacji elektroenergetycznych. Audytor wiodący systemu zarządzania energią wg BSI ISO 50001, członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>