KLASTER ENERGII

KLASTER ENERGII – czym jest?

Klaster Energii jest rozwiązaniem, pozwalającym na uporządkowanie lokalnej gospodarki energetycznej i efektywniejsze wykorzystanie zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej. Definicja została zawarta w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, określając jego główne założenia. Klaster Energii jest porozumieniem cywilnoprawnym, które swym zasięgiem może obejmować podmioty znajdujące się na terenie pięciu gmin lub jednego powiatu. W ramach porozumieniu mogą zostać zrzeszone osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Każdy Klaster Energii powinien posiadać koordynatora, który reprezentuje porozumienie.

Wspieranie idei Klastrów Energii przez Ministerstwo Energii powoduje dynamiczny wzrost zainteresowania lokalnych społeczności. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Energii, w pierwszym naborze dotyczącym certyfikacji modelowych Klastrów Energii, wpłynęło 115 wniosków. Należy oczekiwać, że wraz z rozwojem struktur klastrowych, zwiększeniu ulegać będzie poziom dostępnych preferencji w postaci ulg, dotacji czy zapisów prawnych.

KLASTER ENERGII – korzyści

Ideą zawieranego porozumienia klastrowego jest zapewnienie lokalnego bilansowania odbiorców i wytwórców energii, co pozwoli obniżyć koszty ponoszone na zakup energii, zwiększyć pewność zasilania oraz rozwijać pobliski region, zarówno energetycznie jak i ekonomicznie. Sytuacji tej sprzyja transformacja rynku polegająca na zastępowaniu energetyki centralnej na rzecz energetyki rozproszonej.

Wśród korzyści dla członków porozumienia wymienić można:

 • zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych klastrem,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • uporządkowanie lokalnej energetyki,
 • ograniczenie emisji i zwiększanie potencjału proekologicznego okolicy,
 • łatwiejsze pozyskanie dotacji,
 • aktywizację lokalnej społeczności.

KLASTER ENERGII – uczestnicy

Klastry Energii skierowane są do podmiotów, które zainteresowane są uczestnictwem w transformacji rynku energii, dążą do lokalnego rozwoju lub chcą mieć wpływ na proces lokalnego bilansowania energii.  Jak wskazano w definicji, w ramach Klastra Energii mogą zostać zrzeszone osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Modelowy klaster energii powinien skupiać w swoich strukturach wytwórców energii, lokalnych odbiorców energii oraz innych uczestników procesów energetycznych w celu „samobilansowania”.

KLASTER ENERGII – jak to zrobić?

Bazując na wiedzy i doświadczeniu, firma IEN S.A. jest w stanie zapewnić Państwu szereg usług związanych z Klastrami Energii. Etap przygotowawczy wraz z formalnym powołaniem Klastra może zostać wsparty przez naszych ekspertów następującymi działaniami:

 • pomoc w określeniu strategii oraz wizji Klastra Energii,
 • analizę dokumentów związanych z działalnością klastrową oraz rynkiem energii,
 • opracowanie modelu  dokumentów niezbędnych do powołania Klastra energii,
 • wyszukiwanie projektów zgodnych z ideą klastrową,
 • uczestnictwo w spotkaniach z członkami Klastra,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o certyfikat klastra modelowego,
 • opracowanie bilansu energetycznego,
 • wsparcie ekspertów z zakresu działania rynku energii oraz technologii wytwórczych.

Ponadto, nasza firma posiada kompetencje pozwalające na pełnienie roli koordynatora Klastra Energii. Jest to zadanie odpowiedzialne i bardzo istotne z punktu widzenia „życia” Klastra, dlatego gwarantujemy pełny profesjonalizm naszego zespołu.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>