Koncesje

Konrad Grzyb

Konrad Grzyb

Manager ds. Kontrolingu energetycznego

Postępowania koncesyjne – energia elektryczna i paliwa gazowe

Grupa IEN oferuje Państwu pełne wsparcie w procesie przeprowadzenia postępowań koncesyjnych w Urzedzie Regulacji Energetyki dla następujących typów koncesji:

 • Wytwarzanie energii elektrycznej WEE
 • Wytwarzanie paliw gazowych WPG
 • Obrót energią elektryczną OEE
 • Obrót paliwami gazowymi OPG
 • Dystrybucja energii elektrycznej DEE
 • Dystrybucja paliw gazowych DPG

Oferta dedykowana jest dla uczestników rynku planujących prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania, obrotu, dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych.

Ponadto oferujemy Państwo szereg usług dodatkowych tj.

 • Koncepcje i modele uczestnicwa w rynku energii (analizy i biznesplany)
 • Opracowanie taryf
 • Opracowanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD)
 • Opracowanie planów rozwoju
 • Dostosowanie polityki rachunkowej do art. 44 Ustawy Prawo energetyczne
 • Opracowanie umów sprzedaży i dystrybucji
 • Raportowanie z działalności koncesjonowanej do URE

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>