Kontroling Energetyczny

Konrad Grzyb

Konrad Grzyb

Manager ds. Kontrolingu energetycznego

Kontroling Energetyczny – czym jest?

Koszty mediów energetycznych stanowią znaczącą pozycję w budżecie każdej firmy. Racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, ciepłem sieciowym, paliwami stałymi i płynnymi wywiera duży wpływ na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej firmy. Przyczynia się do obniżenia kosztów funkcjonowania, a w efekcie prowadzi do zwiększenia rentowności prowadzonej działalności.

Niewłaściwie zarządzanie obszarem gospodarki energetycznej, powoduje dużą niepewność
w planowaniu remontów, inwestycji, zarządzania majątkiem, zarządzania zakupami, zarządzania zużyciem oraz zarządzania kosztami jednostkowymi. Brak wysokospecjalizowanej kadry zarządzającej  obszarem energetycznym skutkuje również problemami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego oraz właściwego planowania strategii energetycznej przedsiębiorstwa.

Posiadanie w strukturach firmy specjalisty ds. gospodarki energetycznej – inżyniera, będącego bezpośrednim doradcą pionu zarządczego w kwestiach związanych z mediami energetycznymi jest związane z bardzo wysokimi kosztami utrzymania. Specyfika zarządzania obszarem energetycznym w przedsiębiorstwie wymaga multidyscyplinarnej wiedzy ze sfery:

 • Audytów energetycznych,
 • Efektywności energetycznej,
 • Prawa energetycznego,
 • Optymalizacji zakupu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • Rynku energii,
 • Wytwarzania energii (wysokosprawna kogeneracja, OZE),
 • Pozyskiwania finansowania zewnętrznego,
 • Inwestycji i finansów.

Posiadanie tak rozległych kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania gospodarką energetyczną wiąże się z zatrudnieniem nie jednego pracownika, a zespołu wysoko wykwalifikowanych osób, których koszty utrzymania oraz ciągłego rozwoju i dostosowania do niezwykle dynamicznie zmieniających się warunków zewnętrznych są znacznie większe.

 

Kontroling Energetyczny – korzyści

Kontroling energetyczny to wieloetapowa usługa, która skutecznie usprawnia zarządzanie obszarem gospodarki energetycznej. Zakłada długoterminową współpracę w celu optymalizacji efektywności energetycznej klienta. Składa się z cyklicznych działań audytowych, pomiarowych i analitycznych.

Dzięki współpracy doświadczonych ekspertów Grupy IEN, przedsiębiorstwo objęte kontrolingiem energetycznym otrzymuje:

 • audyty branżowe wspierające jego strategię energetyczną,
 • cykliczne raporty oparte o analizy danych techniczno-ekonomicznych, dotyczących kosztów i zużycia mediów energetycznych, z uwzględnieniem specyfiki klienta,
 • analizę i wdrożenie projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej klienta,
 • wsparcie handlowe i biznesowe w zakresie negocjacji kontraktów,
 • gwarantowane korzyści finansowe.

 

Kontroling Energetyczny – DLA KOGO?

Oferta skierowana jest bezpośrednio do firm które chcą w sposób świadomy zarządzać swoją gospodarką energetyczną i nie planują w swoich strukturach budowania działów energetycznych. Na bazie dotychczasowych doświadczeń, specjaliści firmy Grupy IEN są w stanie objąć kontrolingiem energetycznym każde przedsiębiorstwo lub instytucję samorządową i administracji państwowej niezależnie od stopnia rozbudowania gospodarki energetycznej.

 

Kontroling Energetyczny – DLACZEGO Grupa IEN?

Konkurencyjnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy, która realizuje projekty w zakresie ww. kompetencji. Eksperci z Grupy IEN posiadają wiedzę popartą wykonaniem ponad 200 projektów dot. zarządzania obszarem mediów energetycznych oraz dysponują wszystkimi instrumentami niezbędnymi do wykonania kontrolingu energetycznego. Grupa IEN zatrudnia m. in.:

 • Audytorów,
 • Specjalistów ds. Efektywności Energetycznej,
 • Specjalistów ds. Ciepłownictwa,
 • Specjalistów ds. Prawa Energetycznego,
 • Specjalistów ds. Zakupów Energii,
 • Specjalistów ds. Wytwarzania Energii,
 • Specjalistów ds. Inwestycji,
 • Analityków Rynku Energii,
 • Managerów Projektu.

 

Grupa IEN jest prekursorem Kontrolingu energetycznego w Polsce. Nasze kompetencje sprawiają, że jesteśmy jedyną firmą na rynku oferującą tę kompleksową usługę.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>