System zarządzania energią
ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001 – czym jest?

ISO 50001 jest międzynarodowym standardem opisującym powszechnie uznane najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią, opracowanym przez specjalistów w dziedzinie zarządzania energią z ponad 60 krajów. Norma ta dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, redukcji kosztów zużywanej energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

System Zarządzania Energią (SZE) zgodny z ISO 50001 gwarantuje najwyższą jakość zarządzania energią, zapewnia transparentny, powtarzalny, dokumentowalny proces zarządzania energią, wyznacza nowe standardy funkcjonowania przedsiębiorstw. Dostarcza informacji zarządczej dla osób odpowiedzialnych za operacyjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w szczególności za zużycie oraz koszty mediów energetycznych. Umożliwia również łatwą integrację z innymi systemami zarządzania w przedsiębiorstwie, jak np. ISO 9000 czy ISO 14000.

Wg danych statystycznych dostępnych za rok 2016 na świecie było ponad 20 tys. SZE certyfikowanych na zgodność z niniejszą normą, z czego ponad 17 tys. przypadało na Europę. W Polsce do tego czasu certyfikowano 112 systemów, co daje nam miejsce w pierwszej dwudziestce w tej klasyfikacji. Nie jest najgorzej, chociaż wiele pozostało do zrobienia. Zdecydowanie wyprzedzają nas takie kraje, jak np. nasi sąsiedzi Niemcy (ponad 8 000 wdrożeń) i Czechy (ponad 300), kraje z regionu Węgry (ponad 500) i Austria (ponad 200), czy Dania lub Irlandia (po sto kilkadziesiąt wdrożeń).

W normie określono wymagania stawiane SZE, dzięki któremu każda organizacja może opracować i wprowadzić w życie strategię i politykę energetyczną oraz ustanowić cele, zadania i plany działania, które uwzględniają wymogi prawne, a także informacje na temat znaczącego wykorzystania energii.

SZE wdraża proces umożliwiający kompletne osiągnięcie zobowiązań wytyczonych przez tę politykę, podejmowanie w razie potrzeby działań na rzecz poprawy wyniku energetycznego oraz przedstawienie dowodów zgodności systemu z wymogami niniejszej normy.

 

System Zarządzania Energią ISO 50001 – dla kogo?

TYLKO dla przedsiębiorstw ambitnych, chcących osiągnąć przewagę nad konkurencją, także poprzez świadome zarządzanie mediami energetycznymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczenia emisji oraz optymalizacji kosztów operacyjnych.

 

System Zarządzania Energią ISO 50001 – dlaczego?

Stworzenie procedur opartych na ISO 50001 zapewnia m. in. następujące korzyści:

 • identyfikację i zarządzanie ryzykiem związanym z zaopatrzeniem i zużyciem energii;
 • zmniejszenie zużycia energii o 10% w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wdrożenia;
 • zapewnienie ciągłości procesu optymalizacji efektywności energetycznej m.in. w oparciu o rutynowe monitorowanie i  mierzenie wykorzystywania energii umożliwiające rozpoznania obszarów wymagających poprawy;
 • poprawioną efektywność operacyjną oraz najlepsze praktyki konserwacji systemów i urządzeń;
 • redukcję emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów oraz pyłów w celu ochrony środowiska i spełnienie ustawowych celów;
 • poprawiony wizerunek firmy i wzrost jej wiarygodności wśród klientów, społeczeństwa i innych interesariuszy;
 • wykazanie troski o środowisko w celach marketingowych i handlowych oraz spełnienie wymagań przetargowych.

 

System Zarządzania Energią ISO 50001 – dlaczego GRUPA IEN?

Na rynku istnieje wiele firm konsultingowych wspomagających wdrażanie SZE wg ISO 50001. My GWARANTUJEMY osiągnięcie planowanych korzyści finansowych, środowiskowych i marketingowych. Dlaczego?

Ponieważ:

 • zapewniamy wsparcie projektu SZE od początku do końca: od powstania koncepcji, poprzez analizę wstępną, projektowanie, wdrożenie, weryfikację zgodności, wspomaganie certyfikacji, utrzymanie, udoskonalanie i re-certyfikację;
 • posiadamy bardzo szerokie kompetencje. Grupa IEN zatrudnia m. in. audytorów, specjalistów ds. efektywności energetycznej, ds. ciepłownictwa, ds. prawa energetycznego, ds. zakupów energii, ds. wytwarzania energii, ds. inwestycji, analityków rynku energii i kierowników projektu;
 • nasi eksperci brali udział w ponad 200 projektach energetycznych dotyczących różnych aspektów zużycia lub wytwarzania energii;
 • przeprowadziliśmy ponad 100 audytów energetycznych zgodnych z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. dla największych przedsiębiorstw o strukturze rozproszonej, o całkowitym zużyciu energii około 540 GWh rocznie;
 • zaproponowaliśmy audytowanym Klientom potencjalne oszczędności energii w wysokości 7750 toe, co przekłada się na potencjał ograniczenia zużycia energii blisko 80 GWh o przybliżonej wartości powyżej 21 mln zł rocznie;
 • zatrudniamy 3 certyfikowanych audytorów wiodących ISO 50001, zawodowych energetyków wykonujących audyty i inne projekty energetyczne od kilkunastu lat;
 • zatrudniamy certyfikowanych kierowników projektów (PMI, Prince 2, Agile PM).

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>