Nasz zespół

Małgorzata Mróz

Małgorzata Mróz

Prokurent spółki

Prokurent spółki IEN S.A.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek Informatyka oraz podyplomowych studiów w zakresie Rachunkowości i Finansów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Grupie Kapitałowej One-2-One, specjalizującej się w interaktywnych rozwiązaniach adresowanych do podmiotów działających przede wszystkim w sektorze mediów i usług marketingowych. Odpowiedzialna za prowadzenie biura oraz wspieranie w czynnościach administracyjnych członków zarządu spółek zależnych.

W latach 2011-2012 wspierająca działania Inspektorów Bezpieczeństwa oraz Inspektorów Audytu Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji MobiCert poprzez współpracę z Ministerstwem Gospodarki, w ramach prac dot. zgodności z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, m.in. zgłaszania wszystkich zmian danych zawartych we wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

W Grupie Kapitałowej Arteria S.A. do jej obowiązków należało między innymi zarządzanie flotą samochodową,  przypisywanie kategorii projektów do kosztów oraz rozdzielanie kosztów pomiędzy spółki zależne.

W Fundacji Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne brała współudział przy organizacji i realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej oraz pełniła obowiązki Pracownika Zespołu Wsparcia Projektu w Projekcie „Fabryka Innowacji”.

W Grupie IEN pełniąca obowiązki Kierownika Biura Zarządu. Nadzoruje wykonanie i rozliczenie umów administracyjnych i usługowych pomiędzy spółkami GRUPY w modelu rynkowych rozliczeń wewnętrznych. Odpowiedzialna za prowadzenie procesów rekrutacyjnych dla spółek GRUPY. Odpowiada za monitorowanie funkcji Nadzoru Właścicielskiego dla spółek GRUPY IEN, organizacja Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń Wspólników. Odpowiedzialna za nadzorowanie procesów rozliczeń księgowych i controling finansowy spółek GRUPY.

 

 

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>