Nasz zespół

Daniel Raczkiewicz

Daniel Raczkiewicz

Doradca Zarządu

Ekspert rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych. Współtwórca pierwszych klastrów energii w Polsce.

Od 10 lat pasją i zamiłowaniem jest związany z energetyką zawodową. Jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach projektu brał udział w opracowaniu koncepcji rozwoju rynku OZE na potrzeby elektrowni.

W latach 2008-2010 był Dyrektorem Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych Polskich prywatnych spółek obrotu, odpowiedzialny za obsługę klientów TPA, strategię funkcjonowania biura obrotu na rynkach hurtowych, a w szczególności na rynkach giełdowych i OTC.

Od 2011 roku działa jako doradca w branży energetycznej. Jest autorem licznych opracowań doradczych i eksperckich. Brał udział w projektach budowy strategii energetycznych przedsiębiorstw, koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii posiadających w swoich zasobach jednostki wytwórcze, a następnie uczestniczył w pracach wdrożeniowych.

W 2013 roku brał udział w projekcie organizacji biura obrotu energią elektryczną dla spółek GK PKN ORLEN, jako doradca wspierał obszar narzędzi IT w zakresie obrotu i zarządzania energią elektryczną.

W latach 2013-2017 jako Prezes Zarządu konsekwentnie budował Grupę IEN S.A, która stała się jednym z liderów rynku usług doradczych w Polsce wykonując w 2017 roku ponad 30 audytów energetycznych dla największych przedsiębiorstw. W ramach grupy zorganizował i zarządzał spółką IEN Energy, która posiada w swojej ofercie innowacyjne produkty dotychczas nie spotykane na rynku wpisujące się w głęboka transformację rynku energii. Jako Prezes Zarządu spółki obrotu, opracował i wdrożył innowacyjne produkty w obrocie energią elektryczną tj. wirtualny magazyn energii dla obiektowych instalacji fotowoltaicznych, auto konsumpcję energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci OSD w innych punktach poboru przyłączonych do tej sieci. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się klastrów energii na płaszczyźnie obrotu.

Aktualnie uczestniczy w kilkunastu projektach organizacji klastrów energii. Jako ekspert specjalizuję się w problematyce transformacji rynku energii w Polsce w oparciu o lokalne wspólnoty energetyczne, mikrosystemy energetyczne, klastry energii i spółdzielnie energetyczne, doskonale zna zasady funkcjonowania rynku energii, aktywnie wspiera wytwórców OZE w zakresie doboru optymalnych modeli sprzedaży energii, wspiera również rozwój innowacyjnych rozwiązań IT dedykowanych energetyce.

Współpracuje z organizacjami parlamentarnymi i rządowymi oraz jednostkami naukowymi.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, prelegent licznych konferencji i szkoleń.

 

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>