Projekty unijne

IEN S.A. realizuje projekt pn.

„Opracowanie i wdrożenie na rynek narzędzia WODEN do zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Cel projektu i jego rezultaty

Głównym celem projektu jest stworzenie narzędzia do zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Rezultatem projektu będzie nowy produkt w postaci narzędzia eWODEN. Narzędzie pozwoli na optymalne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie systemu pozwoli na zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej o minimum 5% w skali roku. Jest to odpowiedź na wymogi prawne, a przede wszystkim na biznesową potrzebę rynku. W Polsce działa około 1600 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, z czego ponad 90 proc. to podmioty komunalne.

Polacy wydają średnio około 2,1  proc. swojego dochodu rozporządzalnego na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Jest to też jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Problemem jest także zróżnicowanie cen, które w skali kraju w zakresie opłat za usługi wodno-kanalizacyjne jest ogromne (waha się od 4,69 do 68,7 zł za metr sześcienny). W kolejnych latach i tak drogie już usługi wodno-kanalizacyjne mogą być jeszcze droższe, a to za sprawą kolejnych wydatków inwestycyjnych, wzrastających wymagań odbiorców, suszy i spadającego zużycia wody, oraz znacznie rosnących cen energii elektrycznej.

W tej sytuacji istotne jest poszukiwanie oszczędności. Zastosowanie narzędzia eWODEN w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną będzie umożliwiać przede wszystkim prowadzenie ruchu energetycznego sieci obiektów z kontrolą oraz bilansowaniem zużycia energii elektrycznej przez procesy na bieżąco, monitorowanie parametrów energii elektrycznej w czasie rzeczywistym wraz z aktywnym strażnikiem mocy dla pojedynczego obiektu lub grupy obiektów, wraz z możliwością alertowania i alarmowania w przypadku przekroczenia poziomów krytycznych oraz rozbudowane raportowanie związane ze zużyciem mediów.

W ramach projektu zostaną podjęte działania w celu opracowania i zbadania funkcjonalności narzędzia eWODEN wykorzystującego najnowsze rozwiązania informatyczne i wiedzę ekspercką z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 2 862 483,00 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 2 706 169,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z UE: 1 971 794,25 zł ze środków RPO województwa łódzkiego.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>