Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

IEN S.A.

ul. Kolady 3

02-691 Warszawa

NIP: 5213647107, KRS: 0000446210

tel.: 22 119 29 29

Cel przetwarzania danych

IEN S.A. przetwarza dane w celu:

 • Zawarcia i realizacji Umowy;
 • Wystawienia faktury;
 • Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez IEN S.A.;
 • Pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy;
 • Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
 • Dochodzenia i obrony w razie wzajemnych roszczeń;
 • Archiwizacji.

IEN S.A. przetwarza następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane osobowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia Umowy.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są:

 • przez czas niezbędny do zawarcia umowy (umowy sprzedaży energii elektrycznej / umowy świadczenia usług;
 • przez czas obowiązywania zawartej Umowy, a po jej rozwiązaniu przez 5 lat do końca roku obrachunkowego z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
 • w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
 • przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę.

Po tym czasie Państwa dane będą przechowywane w elektronicznym repozytorium dokumentów IEN S.A. celem archiwizacji.

Udostępnianie danych:

Dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom powiązanym kapitałowo z IEN S.A. za wyraźną zgodą osoby/podmiotu, którego dane dotyczą.

Prawo osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych;
 • sprostowania Państwa danych osobowych;
 • usunięcia Państwa danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przeniesienia Państwa danych osobowych tj. przesłania danych innemu Administratorowi Danych Osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez IEN S.A. odbywa się z naruszeniem prawa.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>