Samowystarczalność energetyczna miast

21.11.2019

Nowoczesne i energetycznie bezpieczne miasta – to temat, który podjęła Krajowa Izba Gospodarcza. 20 listopada 2019 zorganizowano w niej specjalne spotkanie ekspertów poświęcone samowystarczalności energetycznej miast. Jedną z prezentacji miał zaszczyt wygłosić Daniel Raczkiewicz, doradca zarządu IEN Energy sp. z o.o. – koordynatora klastra energii energyRegion Michałowo.

Specjalne Spotkanie Ekspertów to cykliczne wydarzenie organizowane przez Komitet Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej. Panele gromadzą szerokie grono ekspertów, co pozwala na inspirującą wymianę doświadczeń i wiedzy. Tym razem byli to energetycy, samorządowcy, prezesi spółek komunalnych a także przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Spotkanie podzielono na cztery panele tematyczne:

 1. Globalne, europejskie i polskie spojrzenie na rewolucję energetyczną.
 2. Samowystarczalność energetyczna miast.
 3. Polskie Klastry Energii
 4. Zróżnicowane źródła energii

Globalne, europejskie i polskie spojrzenie na rewolucję energetyczną

Panel pierwszy otworzył Zenon Kiczka, przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej, który nakreślił ogrom wyzwań przed jakim stoją obecnie miasta na całym świecie. Nie jest to bowiem czas, który „można przeczekać”. Obecnie miasta mocno ze sobą konkurują i to nie tylko lokalnie, ale globalnie. Ma to jednak również pozytywny skutek – to miasta często stoją w awangardzie transformacji technologicznej, również w sferze energetyki. Ważną prezentację w tej części przedstawił Artur Dembny, ekspert Komitetu oraz Prezes Zarządu CRK sp. z o.o. – koordynatora klastra energii w Ostrowie Wielkopolskim. Przedstawił on niełatwy polski rynek energii i zarysował przed obecnymi przedstawicielami ministerstwa odpowiedzialnego za energię możliwe kierunki zmian.

Samowystarczalność energetyczna miast

Drugi panel zamknął się w prezentacji Tomasza Bońdosa – koordynatora Zespołu ds. Zarządzania Energią Miasta Bydgoszcz. Opisał on koncepcję realizowaną w Bydgoszczy, która docelowo ma doprowadzić do samowystarczalności energetycznej miasta – pokrycia zapotrzebowania miejskich spółek przez lokalną produkcję energii z różnych źródeł wytwórczych.

Polskie Klastry Energii

Panel poświęcony klastrom energii otworzył Tomasz Chmiel z Ministerstwa Aktywów Państwowych, który nakreślił miejsce klastrów w ustawodawstwie i ich potencjał. Kolejne dwa wystąpienia przedstawili praktycy – Artur Dembny oraz Daniel Raczkiewicz – ekspert IEN Energy sp. z o.o.

Artur Dembny opisał doświadczenia Ostrowskiego Rynku Energetycznego – klastra energii zorganizowanego wokół miejskiej spółki oraz rozbudowywanej własnej sieci dystrybucyjnej. Daniel Raczkiewicz przedstawił za to klaster o innych warunkach wyjściowych. EnergyRegion Michałowo działa na terenach miejsko-wiejskich i jego zalążkiem była biogazownia rolnicza korzystająca z lokalnych zasobów. Michałowo rozbudowuje obecnie własną sieć cieplną i wraz z innymi gminami koncentruje się na działaniach termomodernizacyjnych i poprawie efektywności energetycznej. Kwestie produkcji biogazu i optymalnego wykorzystania kogeneracji przez dystrybucję ciepła spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych na sali gości.

Zróżnicowane źródła energii

Ostatni panel miał pokazać samorządowcom szeroki zakres możliwości przy budowie źródeł wytwórczych. Prelegenci przekonywali, że produkcja energii to niejedyna zaleta, jaka płynie z ich posiadania. To często odpowiedź na problemy, przed jakimi stoją miasta – gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków, czy niskiej emisji. Paneliści opisali więc przykłady produkcji energii w nowoczesnych spalarniach śmieci, perspektywy energetyczne osadów ściekowych, wysokosprawną kogenerację. Na uwagę w tej części zasługuje przede wszystkim wystąpienie Piotra Korytkowskiego – prezydenta Konina, który przedstawił doświadczenia z działania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie – wielokrotnie nagradzanej i uznawanej za jedną z najlepszych tego typu instalacji w Polsce.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
 • ul. Kolady 3
  02-691 Warszawa
 • 9:00 - 17:00
 • +48 22 119 29 29
  biuro@grupaien.pl
 • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>