Koncesje dla koordynatora na obrót i dystrybucję energii elektrycznej

12.04.2019

Bardzo miła wiadomość, koordynator Cieszyńskiego Klastra Energii otrzymał koncesje na:

OEE – obrót energią elektryczną

DEE- dystrybucje energii elektrycznej

Grupa IEN opracowała wnioski koncesyjne oraz taryfę dystrybucyjną, a także wspierała merytorycznie Energetykę Cieszyńską w postępowaniu koncesyjnym prowadzonym w Urzędzie Regulacji Energetyki. Udzielenie koncesji bardzo nas cieszy ponieważ pokazuje naszą skuteczność, jednocześnie są to kolejne działania w ramach opracowanej przez nas strategii Cieszyńskiego Klastra Energii.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@grupaien.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Grupa IEN | Realizacja: www.jackvision.pl
Projekt unijny eWODEN>